CE markering

Brochure CE markering

Ondersteuning tot en met CE-markering

In deze brochure vind u een compleet overzicht van de stappen die nodig zijn tot aan CE-markering van uw machines

Machines in Europa moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van Machinerichtlijn 2006/42/EG voordat ze in de Europese Economische Ruimte verkocht mogen worden. De richtlijn regelt een uniform beschermingsniveau ter voorkoming van ongevallen op machines. Het CE-markeringsproces bestaat uit vele afzonderlijke stappen. Elk ervan vereist een grondig begrip van de geldende regelgeving en een uitgebreide ervaring in het omgaan met machines en installaties die wij als experts op het gebied van veiligheid kunnen bieden.

Onze dienst: CE-markering als compleet pakket
Wij ondersteunen u bij elke afzonderlijke stap en begeleiden u gedurende het gehele proces van de conformiteitsverklaring, totdat u de CE-markering op uw machines kunt aanbrengen.

Uw voordelen:

 • Onafhankelijke, ervaren experts helpen u navigeren door complexe regels en voorschriften.
 • U werkt samen met een partner die uw specifieke eisen begrijpt en u alleen waar nodig of gedurende het gehele CE-markeringsproces kan ondersteunen.
 • U ontvangt alle diensten met betrekking tot de CE-markering uit één hand, wat u tijd en geld bespaart.
 • Wij verzorgen de afgifte van de conformiteitsverklaring namens u.

Dit is waarmee we u helpen:

We ondersteunen u tijdens het gehele traject, tot en met de CE-markering. Onderstaand de afzonderlijke stappen van het conformiteitsbeoordelingsproces:

 • Risicobeoordeling
  We bepalen eerst de geharmoniseerde normen en de juridische grondslag die van toepassing zijn op de betreffende machine. We definiëren de machinefuncties en identificeren en beoordelen potentiële gevarenzones in de risicoanalyse en risicobeoordeling. In de risicobeoordeling worden de risico’s en het vereiste prestatieniveau volledig gedocumenteerd.
 • Veiligheidsconcept
  De volgende stap na de risicobeoordeling is de machine zodanig te ontwerpen dat deze veilig is. Wij ontwikkelen een gedetailleerd machineveiligheidsconcept voor u door risicobeperkende maatregelen voor te stellen.
 • Verificatie met SISTEMA
  Met het veiligheidsconcept als basis, specificeren en testen we de afzonderlijke veiligheidsfuncties van de machine en controleren we de veiligheidsintegriteit ervan. EUCHNER maakt voor de verificatie gebruik van de SISTEMA-software.
 • Engineering
  We ondersteunen u waar nodig bij het implementeren van de maatregelen die voortvloeien uit het veiligheidsconcept.
 • Validatie
  Het valideren van het veiligheidsconcept houdt in dat de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen wordt gecontroleerd. Dit omvat de inspectie van de veiligheidsfuncties van de machines en het samenstellen van de vereiste documentatie van de resultaten en de verificatie.
 • Voorbereiding van de afgifte van de conformiteitsverklaring
  Zodra het proces voltooid is, krijgt u van ons een schriftelijk advies met betrekking tot het afgeven van de conformiteitsverklaring. Ook kunt u ons machtigen om de conformiteitsverklaring namens u af te geven.

Resultaat: CE-markering voor uw machine

Machines kunnen van de CE-markering worden voorzien en binnen de EU worden verkocht zodra het conformiteitsverklaringsproces is voltooid. Met de CE-markering verklaart u als machinefabrikant dat u voldoet aan de Machinerichtlijn en aanvaardt u als machinefabrikant de verantwoordelijkheid dat uw product voldoet aan de wettelijke eisen.

DOWNLOAD DE BROCHURE

Vul het onderstaande formulier in en ontvang de brochure in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u maandelijks aanvullende informatie.

BEL MIJ

Wij nemen telefonisch contact met u op.

Webdevelopment by Oil4.