Diensten

Ondersteuning tot en met CE-markering

Een compleet overzicht van de stappen die nodig zijn tot aan CE-markering van uw machines

Machines in Europa moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van Machinerichtlijn 2006/42/EG voordat ze in de Europese Economische Ruimte verkocht mogen worden. De richtlijn regelt een uniform beschermingsniveau ter voorkoming van ongevallen op machines.

Het CE-certificeringsproces bestaat uit vele afzonderlijke stappen. Elk ervan vereist een grondig begrip van de geldende regelgeving en een uitgebreide ervaring in het omgaan met machines en installaties die wij als experts op het gebied van veiligheid kunnen bieden.

CE-markering

Risicobeoordeling

Veiligheidsconcept

Sistema berekening

Validatie

Plant Assessment

Veiligheidsbeoordeling

Substantiële wijziging

Samenstel van machines

Gevarenbeoordeling

Systeemintegratie

Adviesdag

DOWNLOAD DE BROCHURE

Vul het onderstaande formulier in en ontvang de brochure in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u maandelijks aanvullende informatie.

BEL MIJ

Wij nemen telefonisch contact met u op.

Webdevelopment by Oil4.